Privatumas

Atsakomybė

Informacija šioje svetainėje yra pateikiama „tokia, kokia yra“, nesuteikiant jokių garantijų, nei išreikštų, nei numanomų, įskaitant, tačiau neapsiribojant numanomomis garantijomis dėl perkamumo, tinkamumo tam tikrai paskirčiai ar dėl teisių nepažeidimo.

Šioje svetainėje pateiktoje informacijoje gali būti techninių netikslumų arba spausdinimo klaidų. Informacija gali būti pakeista arba atnaujinta be išankstinio įspėjimo. „LG Electronics Latvia Limited“ taip pat gali bet kada tobulinti ir / arba keisti gaminius ir / arba programas, aprašytus šioje informacijoje, be išankstinio įspėjimo.

Šioje srityje esančios nuorodos išves iš „LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainės (www.lgblog.lt). Šiomis nuorodomis susietų svetainių „LG Electronics Latvia Limited“ nekontroliuoja. „LG Electronics Latvia Limited“ neatsako už jokių nuorodomis susietų svetainių ar už bet kokią susietoje svetainėje esančią nuorodą, ar bet kokius pokyčius ar atnaujinimus tokiose svetainėse. Bet kokios nuorodos įdėjimas nereiškia, kad „LG Electronics Latvia Limited“ pritaria tai svetainei.

Atsakomybės neprisiėmimas

„LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainėje esančioje medžiagoje gali būti netikslumų ir spausdinimo klaidų. „LG Electronics Latvia Limited“ negarantuoja medžiagų tikslumo arba pilnumo, taip pat negarantuoja patarimo, nuomonės, pareiškimo ar kitos informacijos, kuri rodoma arba platinama per „LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainę, patikimumo. Jūs pripažįstate, kad savo asmenine rizika jus pasikliaujate bet kokia tokia nuomone, patarimu, pareiškimu, memorandumu ar informacija. „LG Electronics Latvia Limited“ pasilieka teisę savo nuožiūra pataisyti bet kokias klaidas ar aplaidumą bet kurioje svetainės dalyje be įspėjimo. „LG Electronics Latvia Limited“ bet kada be įspėjimo gali daryti kitus pakeitimus svetainei, medžiagai ir gaminiams, programoms arba paslaugoms, kurie yra aprašyti „LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainėje.

Medžiaga „LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainėje ir programinė įranga, kuri bus prieinama „LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainėje yra pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokių bet kokio tipo pareiškimų ar garantijų, išreikštų ar numanomų, įskaitant, tačiau neapsiribojant garantijomis dėl perkamumo, teisių nepažeidimo ar tinkamumo tam tikrai paskirčiai.