X, Y, Z ir ankstesnės kartos

Esame daug kartų girdėję frazes, kaip „kartų konfliktas”, „senoji ir naujoji karta”. Skirtingi istoriniai, ekonominiai bei socialiniai aspektai turi didelės įtakos formuojantis tam tikro laikotarpio visuomenės gyvensenai, požiūriui, pomėgiams ir elgsenai. Dažnai pats akivaizdžiausias kartų skirtumas tas, jog atskiros kartos mėgsta skirtingą muziką, aprangos stilių, laisvalaikio leidimo būdą, netgi kalba skirtingu žargonu.

JAV mokslininkai šiuo metu Amerikoje gyvenančius žmones suskirstė į skirtingas X, Y, Z ir ankstesnes kartas. Įdomu tai, jog neretai jos turi daug sąsajų ir su Europoje gyvenančiais žmonėmis.

Didžiosios depresijos karta

Gimę: 1912-1921 m.

Branda: 1930-1939 m.

Šiuo metu jiems: 90 ir daugiau metų

Antrojo pasaulinio karo karta

Ši karta sparčiai mažėja, nes jos atstovai jau sulaukę garbaus amžiaus. Jie – konservatyvūs, nepataisomai taupūs, nelinkę skolintis, naudoja finansiškai saugiausius produktus. Jie stengiasi kiek galima labiau aprūpinti savo vaikus ir vaikaičius, yra patriotai, orientuoti į darbą, o ne malonumą, gerbia valdžią, turi stiprų moralinio įsipareigojimo jausmą.

Antrojo pasaulinio karo karta

Gimę: 1922-1927 m.

Branda: 1940-1945 m.

Šiuo metu jiems: 89-84 metai

Šios kartos žmonės dalijasi bendru tikslu nugalėti. Tarp šios kartos buvo priimtinas „bendrumo” jausmas, kuris kontrastuoja su išryškintu „aš”, kuris pastebimas naujesnėje X kartoje.

Pokarinė karta

Gimę: 1928-1945 m.

Branda: 1946-1963 m.

Šiuo metu jiems: 83-66 m.

Ši karta turėjo nepaprastas darbo ir mokslo galimybes, atsivėrusias pasibaigus karui. Tačiau Šaltasis karas bei branduolinio ginklo grėsmė suteikė daug diskomforto ir netikrumo jausmo. Būtent todėl šios kartos žmonės vertina saugumą, komfortą, šeimą, žinomas veiklas ir aplinką.

„Kūdikių bumo” („Baby boomers”) karta

Gimę: 1946-1954 m.

Branda: 1963-1972 m.

Šiuo metu jiems: 65-57 m.

Kūdikių bumo” („Baby boomers”) karta

Ilgą laiką tokiai kartai buvo priskiriami žmonės, gimę tarp 1945-1964 m. Tuomet tai buvo labai didžiulė karta, kurios narius galėjo skirti 20 m. amžius. Tokie žmonės labai skyrėsi savo pažiūromis, gyvenimo stiliumi. Todėl buvo nuspręsta ją susiaurinti iki 1954 m. Būtent ši karta išgyveno Kenedy, Martino Lutherio Kingo, žmogaus teisių, Vietnamo karo laikus. Šios kartos atstovai turėjo geras ekonomines galimybes, optimistišką požiūrį į gyvenimą.

„Kūdikių bumo II” arba Jones karta

Gimę: 1955-1965 m.

Branda: 1973-1983 m.

Šiuo metu jiems: 56-46 m.

Ši karta buvo praradusi pasitikėjimą valdžia bei pirmajai „Kūdikių bumo” kartai būdingą optimizmą. Ekonomikos sunkumai, įskaitant naftos embargą sustiptino „aš esu sau” jausmą, todėl šios kartos atstovai siekė padėti patys sau, jų skepticizmas puikiai atsispindėjo to meto žiniasklaidoje ir institucijų darbe. Kol pirmoji „kūdikių bumo” karta turėjo Vietnamą, šiai kartai teko AIDS problema. Ši karta turėjo daug prastesnes gero darbo, būsto galimybes.

X karta

Gimę: 1966-1976 m.

Branda: 1988-1994 m.

Šiuo metu jiems: 45-35 m.

Kartais dar vadinama „prarastoji” karta, arba „užrakto vaikais” dėl to, kad mažiau augo namuose, o lankė darželius ir privačias mokyklas, taip pat išgyveno daug tėvų skyrybų. X karta mažiausiai aktyvi balsavimuose, apibūdinama kaip „niekada neįsijungianti naujienų ir nesugebanti sureguliuoti socialinių problemų”. Šios kartos žmonės dažnai charakterizuojami kaip dideli skeptikai, turintys „kas man iš to” požiūrį, tačiau tai taip pat labiausiai išsilavinusi karta.

Y arba tūkstantmečio karta

Gimę: 1977-1994 m.

Branda: 1998-2006 m.

Šiuo metu jiems: 34-17 m.

Y arba tūkstantmečio karta

Didžiausia karta nuo „Kūdikio bumo” laikų. Šios kartos atstovai, lyginant su ankstesnėmis kartomis išskirtinai išprusę, išmanantys technologijas, atsparūs daugeliui tradicinių rinkodaros ir pardavimų akcijų, nes būtent su šiais dalykais užaugo nuo vaikystės. Jie yra rasiškai ir etiškai įvairesnė bei liberalesnė dėl sparčios informacijos sklaidos per kabelinę televiziją, satelitinį radiją, internetą ir kitas technologijas. Ši karta daug mažiau lojali prekių ženklams, o technologijų dėka daug sparčiau įsisavina naujas madas ir stilius. Kita vertus tai didžiausia vartotojų dalis, kurie nelinkę taupyti ir dažniau įsigyti naujus daiktus, drabužius, netgi automobilius.

Z karta

Gimę: 1995-2012 m.

Branda: 2013-2020 m.

Šiuo metu jiems: iki 16 metų

Nėra daug žinoma kokia bus Z karta, nes jos atstovai dar nepriėjo brandos, o kai kurie net negimė J. Tačiau labai gerai pažįstame aplinką kurioje jie auga ir galime spėti, jog technologijos bei švietimas sukurs dar skirtingesnę, daugialypę kartą, kuri bus labiau išprusus nei dabartinė Y karta.