Kelionių etiketas: kūno kalba

Jei nesate gerai susipažinę su kitomis kultūromis ir neišmanote šalies, kurioje lankotės, etiketo, galite pakliūti į nemalonią padėti. Nors vietiniai, suprasdami, kad esate užsienietis, tikriausiai atleistų nekaltą nusižengimą, geriau iš anksto susipažinti su socialiais tabu ir neerzinti likimo. Šiandien jums pateikiame keletą naudingų patarimų, ko geriau nedaryti ir dėl ko nereikėtų stebėtis viename ar kitame pasaulio kampelyje.

Svarbu išmanyti kelionių etiketą

1. Keliaudami Azijoje saugokitės, jog netyčia neprisiliestumėte prie kito žmogaus savo koja, mat ji yra laikoma „žemiausia” kūno dalimi. Jei taip vis dėlto įvyko, atsiprašykite delnu paliesdami įžeistojo ranką ir tuomet palieskite savo viršugalvį. Be to, jei mėgstate sėdėdami užsikelti kojas ant kėdės ar ant stalo, Azijoje apie tai geriau pamiršti.

2. Azijoje taip pat nedera liesti kito žmogaus galvos ar žaisti su plaukais. Galva yra laikoma „aukščiausia” kūno dalimi, tad net ir sėdėjimas ant gulėjimui skirtų pagalvių gali būti laikomas įžeidimu.

Azijoje nedera sėdėti ant gulėjimui skirtų pagalvių

3. Rankų paspaudimas atsirado Fidžyje ir greitai paplito visame pasaulyje. Malonus rankos paspaudimas šioje šalyje gali tęstis labai ilgai, tad nenustebkite jei kalbant su vietiniu gyventoju jis jūsų rankos nepaleis viso pokalbio metu.

Fidžyje rankos paspaudimas trunka ilgai

4. Nepale nemandagu peržengti per kieno nors ištiestas kojas. Stenkitės to išvengti ir patraukite savo kojas, kai kas nors nori praeiti. Taip pat neperženkite ir nesėskite ant vienuolio pagalvių, net jei ant jų niekas nesėdi.

5. Jei kada lankysitės japonų maudyklėse, būtinai prieš tai nusiprauskite. Jei to nepadarysite, nenustebkite, kai vos jums įlipus į vandenį kiti žmonės iš jo išlips. Anot japonų papročių, jei prieš lipant į maudyklę nenusiprausiama, vanduo yra užteršiamas.

6. Italai – labai emocingi žmonės, tad nenustebkite, jog menkai pažįstami žmonės apiberia vieni kitus bučiniais, o vyrai mielai glėbesčiuojasi ir ima vieni kitus už rankos. Stumdymasis viešoje vietoje nėra laikomas nemandagiu elgesiu, tad neįsižeiskite, jei kas nors jums niuktelės į pašonę.

Italai – emocingi žmonės

7. Rusijoje rankos paspaudimas per slenkstį yra laikomas nelaimės ženklu. Įdomu tai, jog paprotys taip įsigalėjęs, jog kartais maistą į namus pristatę restorano darbuotojai nesutinka priimti pinigų, jei stovima ant slenksčio. Tad arba turite patys išeiti į lauką, arba pakviesti maisto išvežiotojus užeiti vidun.

8. Indijoje didžiausi komplimentai yra sakomi be žodžių. Jei prie jūsų prieis žmogus ir, laikydamas liežuvį tarp dantų, rankomis „rinks” orą aplink jūsų galvą, nemanykite, kad jis keistuolis. Toks gestas reiškia, jog jūs tam žmogui labai patinkate.

9. Didžiojoje Britanijoje norėdami paprašyti dar dviejų bokalų alaus nesumanykite iškelti rodomojo ir vidurinio piršto delnu į save. Tai toks pats įžeidimas, kaip parodyti vidurinį pirštą. Visgi, jei iškelsite tuos pačius du pirštus delnu į išorę jokių problemų neturėtų kilti, nes tai – taikos ženklas.

10. Marokiečių pasisveikinimas gali trukti netgi 10 minučių. Paspauskite sutiktojo ranką savo dešiniąja, tuomet ranka palieskite širdį – taip parodysite, jog susitikimas jums tikrai svarbus. Geri draugai gali apsikeisti net keturiais oro bučiniais bei begale gerų linkėjimų.