Minios elgesio taisyklės

Didelė žmonių minia kartais yra nenuspėjama, o tam tikrais atvejais gali tapti net destruktyvia jėga. Tačiau nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog didelis žmonių sambūris juda ir veikia chaotiškai, yra atvirkščiai – minia paklūsta ir tam tikriems dėsniams bei taisyklėms.

žmonės minia

Norėdami paaiškinti minios elgesį, mokslininkai pradėjo analizuoti įvairius elgsenos modelius. Populiariausias iš jų skelbia, jog minios elgesys prilygsta skystyje esančių molekulių veikimui. Tačiau ši teorija subliūkšta kaskart pasikeitus „minios tankiui” arba prasidėjus chaotiškiems veiksmams.

Šią problemą ėmėsi spręsti prancūzų mokslininkas Mehdi Moussaid ir jo kolegos iš Tulūzos Paul Sabatier universiteto. Jų teigimu, tam, kad suprastume, pagal kokius dėsnius veikia minia, reikia liautis apie žmones galvojus kaip apie molekules ir pradėti juos analizuoti kaip… žmones.

Mehdi Moussaido teigimu, minios dalyviai kliaujasi dviem pagrindinėmis taisyklėmis. Pirmoji jų teigia, jog kiekvienas minioje esantis žmogus stengiasi tiesiausiu keliu nukeliauti iki savo tikslo ir išvengti pasitaikančių kliūčių. Antra – kiekvienas minioje esantis žmogus keliavimo greitį pasirenka pagal tai, koks atstumas jį skiria nuo kelyje esančių kliūčių.

žmonės minia

Remiantis šiomis taisyklėmis mokslinių eksperimentų metu pastebėta, jog esant didelei grūsčiai žmonės išsirikiuoja į priešinga kryptimi judančias eiles, priklausomai nuo to, į kurią pusę jiems reikia keliauti. Visgi, kai mokslininkai pabandė padidinti minios tankį, eksperimentinė minia elgėsi ne taip audringai ir chaotiškai, kaip kad realybėje.

Mokslininkai pastebėjo, jog didelėje minioje besistumdydami ir iš grūsties išsivaduoti besiveržiantys žmonės nebeįstengia pilnai suvaldyti judesių. Tuomet jie pradeda elgtis kaip skystyje esančios molekulės – vieni nuo kitų atsimuša atsitiktiniu būdu. Mokslininkai atskleidė dar vieną minios elgsenos taisyklę, kuri teigia, jog minioje žmogus ribotai atsako už savo veiksmus.

Taikant trečiąją taisyklę, mokslininkams pavyko atkartoti tikslią minios dinamiką, kuomet sklandžiai judančioje minioje dėl staiga padidėjusio žmonių kiekio pradedami riboti žmonių veiksmai, sukeliama grūstis. Galiausiai minios elgesys pasiekia aukščiausią įsiaudrinimo lygį, kuris neišvengiamai ima artėti prie nelaimės.

Mokslininkai tikisi, kad jų atradimas padės sprendžiant galimas visuotinių žmonių susirinkimų problemas, paskatins ieškoti būdų, kaip išvengti minios grūsčių.