OMG ir LOL internetiniame Oksfordo anglų kalbos žodyne

Kovo mėnesį internete pasirodė atnaujinta Oksfordo anglų kalbos žodyno versija. O joje – ir sutrumpinimai, kurie vis stipriau įleidžia šaknis į šiuolaikinę kalbą. Nors sutrumpinimai ir angliški, ką reiškia OMG ir LOL, tikriausiai žinote ir Jūs. O jei ne – pats laikas sužinoti.

Omg

Tokias anglakalbėse šalyse plačiai paplitusias abreviatūras kaip OMG („Oh my God”, liet. k. „O, Dieve”), LOL („Laughing out loud”, liet. k. „Garsiai juokiuosi”) lengviausia aptikti elektroninėje komunikacijoje – elektroniniuose laiškuose, trumposiose žinutėse, socialiniuose tinkluose, bloguose ir t.t. Greta šių dviejų sutrumpinimų žodyne galima rasti ir kitus panašius sutrumpinimus, kaip, tarkime, IMHO („In my humble opinion”, liet. k. „Mano kuklia nuomone”), TMI („Too much information”, liet. k. „Per daug informacijos”), BFF („Best friends forver”, liet. k. „Geriausi draugai iki gyvenimo galo”) bei daugelį kitų.

Tokie sutrumpinimai elektroninėje komunikacijoje – itin vertingi. Jie tausoja laiką renkant trumpąsias žinutes bei vietą talpinant informaciją žiniasklaidos kanaluose, turinčiuose ribotą simbolių kiekį. Tačiau abreviatūros neapsiriboja vien elektronine komunikacija – OMG ir LOL vartojama kasdienėje kalboje ir net spaudoje.

Tikriausiai pagalvojote, jog tai aktualu tik jaunesnėms kartoms, nes kažin ar dažnai išgirsi mamą ar močiutę sakant: „OMG, prikepė blynai”. Visgi, internetinio Oksfordo anglų kalbos žodyno tyrimo duomenimis, pirmą kartą trumpinys OMG buvo pavartotas 1917-aisiais! O LOL gyvena jau ir antrąjį gyvenimą: 1960-aisiais tai reiškė vyresnio amžiaus ponią (angl. k. „little old lady”).